Privātuma politika un sīkdatnes

LietoŔanas nosacījumi

SalÄ«dzināŔanas mājaslapas Forsiaizdevumi.lv (Å”eit un turpmāk apzÄ«mēts kā ā€žmājaslapaā€œ) uzturētājs ir double technology s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Čehija, PVN nr. CZ08695717 (Å”eit un turpmāk apzÄ«mēts kā ā€žOperatorsā€œ).

Vietnei nav lÄ«gumu vai saistÄ«bu ar banku vai aizdevumu kompānijām. Vietne veic tikai kredÄ«tu un aizdevumu kompāniju pārskatus un savā vietnē piedāvā reklamÄ“Å”anu. Vietne nesniedz finanÅ”u konsultācijas vai nekādus ar tām saistÄ«tus pakalpojumus. Vietne neapkopo datus par lietotāju interesēm saistÄ«bā ar aizdevumiem vai kredÄ«tiem.

Operators nepieder nevienai finanÅ”u institÅ«cijai, bankai vai citai kredÄ«tiestādei. Mēs nenododam jÅ«su personÄ«gos datus nevienai finanÅ”u institÅ«cijai.

Partnermārketinga programmas

Operators nesadarbojas ar treÅ”ajām personām, piemēram, bankām, apdroÅ”ināŔanas kompānijām, kredÄ«ta un lÄ«zinga kompānijām. Labākais veids, kā noskaidrot aizdevumu izmaksas un kopējo cenu, salÄ«dzinot aizdevumus, tiek noteikts, izmantojot reprezentatÄ«vu piemēru attiecÄ«gajā tÄ«mekļa vietnē.  

Daži no mÅ«su asociētajiem uzņēmumiem darbojas uz partnermārketinga pamata un satur saistÄ«tās saites, kas jÅ«s novirza uz treÅ”o puÅ”u vietnēm. Å ajā gadÄ«jumā treŔā persona ir atbildÄ«ga par personas datu apstrādi. Mēs saņemam atlÄ«dzÄ«bu par reklāmas darbÄ«bām, un tā mainās atkarÄ«bā no filiāles kampaņas veida. Izmantojot partnera saiti, apmeklētājam nav pienākuma maksāt papildu izmaksas.

Atruna

Operators attēlo informāciju, kura ir saistÄ«ta ar daudziem produktiem finanÅ”u nozarē, diemžēl biežo izmaiņu dēļ noteikta informācija par likmēm, produktu apraksti var bÅ«t novecojuÅ”i. Ja Ŕī atjaunotā informācija mums tiek nodroÅ”ināta no partneriem, savukārt ja pamanāt lapā neprecizitātes, lÅ«dzu, sazinieties ar mums un mēs atjaunosim Å”o informāciju. Jāņem vērā, ka lietotājam pirms lÄ«guma parakstÄ«Å”anas ir rÅ«pÄ«gi jāiepazÄ«stās ar izvēlētā uzņēmuma mājaslapā publicēto informāciju: lÄ«guma noteikumi, cenas, likmes, aizdevuma ilgums un cita informācija.

Pieņemot lēmumu izmantot servisu, jūs piekrītat to darīt atbildīgi.

Nemateriālas vai materiālas prasības par nodarītajiem zaudējumiem, kurus izraisīja informācija mājaslapā un strīdu pieprasījumi pret double technology s.r.o. kā lapas operatoru netiks atzītas pirms tiesas.

Operatoram nav atbildība

Operators nav neviena aplÅ«kotā finanÅ”u produktua nodroÅ”inātājs, tādēļ neuzņemas nekādu atbildÄ«bu par treÅ”o puÅ”u un viņu klientu savstarpējiem strÄ«diem.

Klientiem, kuri ir nokļuvuŔi finanŔu grūtības, ļoti iesakām izvairīties no pieteikuma aizdevumam.

Operators neuzņemas atbildÄ«bu par jebkādiem zaudējumiem, kurus ir izraisÄ«jusi lÄ«guma lauÅ”ana starp Ŕīm divām pusēm.

Operators neuzņemas nekādu atbildību par lapas apmeklētāju atsauksmēm, kuras ir izvietotas zem lapā izvietotajiem produktu aprakstiem.

Operators patur tiesÄ«bas dzēst jebkuru komentāru bez iepriekŔēja paziņojuma.

Lietotāja datu aizsardzība

JÅ«su personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas VispārÄ«go Datu AizsardzÄ«bas regulu (VDAR), balstoties uz lietotāja piekriÅ”anu. Datu kontrolieris ir Ŕīs lapas operators: uzņēmums ā€ždouble technology s.r.o.ā€œ, Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Čehija, PVN nr. CZ08695717.

Informācija kā vārds, e-pasta adrese un IP adrese tiek uzglabāti serveros, kas atrodas Eiropas savienÄ«bas teritorijā. Apstrādātie dati nekādā gadÄ«jumā netiks nodoti treŔām pusēm.

Ja vien nav norādīts atseviŔķi, visi dati tiek uzglabāti maksimāli divus gadus.

Mūsu serverī uzglabātie apmeklējuma dati

Kad tiek apmeklēta mÅ«su mājaslapa, mÅ«su serveri uzglabā tehniskos datus par apmeklētāja vizÄ«ti (mājaslapa, internet pārlÅ«kprogrammas veids un tās versija, operētājsistēma, ienākoŔā saite, IP adrese un pieprasÄ«juma datums). Apmeklējuma dati ļauj mums izveidot statistikas atskaites un monitorēt lapu droŔību. Å ie dati ir anonomizēti un vispārināti, neattiecas uz noteiktiem lapas apmeklētājiem.

Kontaktu forma

Ja notiek saziņa, izmantojot mÅ«su kontaktu formu vai e-pastu, mēs apstrādājam datus atbilstoÅ”i Å”eit aprakstÄ«tajam. Dati netiks nodoti treÅ”ajām pusēm un tiks uzreiz dzēsti pēc lietotāja pieprasÄ«juma.

Sociālie mediji

Mājaslapā ir izvietotas saites uz sociālajiem tÄ«kliem Facebook un Twitter.com. Kd tiek apmeklēta mājaslapa, nekāda informācija netiek nodota Ŕīm kompānijām.

Informācija pr privātuma aizsardzÄ«bu katrā no Å”iem tÄ«kliem ir atrodama zemāk izvietotajās saitēs:

Lapas apmeklētāju informācijas un citas tiesības

Papildus Å”eit izvietotajai informācijai par personas datu apstrādi jums kā lapas apmeklētājam ir tiesÄ«bas saņemt informāciju, kādi dati tiek uzglabāti par jums, iekļaujot arÄ« tiesÄ«bas pieprasÄ«t atcelt vai aizliegt Ŕādu datu apstrādi. JÅ«s arÄ« varat atteikties no piekritÅ”anas personas datu apstrādei jebkurā laikā, pieprasÄ«t jau uzglabāto personas datu dzÄ“Å”anu vai varat aizpildÄ«t sÅ«dzÄ«bu, kuru nosÅ«tÄ«t Prāgas personas datu aizsardzÄ«bas birojam.

Ja jums ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi:

E-pasts: info@forsiaizdevumi.lv

double technology s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, Prāga, PVN CZ08695717

Papildus sÄ«kdatnēm jÅ«su piekļuve mÅ«su tÄ«mekļa vietnei un mÅ«su pakalpojumu izmantoÅ”ana ir absolÅ«ti anonÄ«ma. Parastos apstākļos mums nav jāapstrādā jÅ«su personas dati, lai sniegtu mÅ«su pakalpojumus, un mēs neapkopojam jÅ«su datus, piemēram, jÅ«su vārdu, uzvārdu vai datus par finanÅ”u pakalpojumiem, kurus jÅ«s aplÅ«kojāt mÅ«su tÄ«mekļa vietnē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sÄ«kdatnēm, kuras mēs apstrādājam, lÅ«dzu, skatiet informāciju Å”eit.

Ja nav noteikts citādi, visi dati tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus.

SÄ«kdatnes

SÄ«kdatnes ir mazas teksta datnes, kuras saglabā pārlÅ«kprogramma tehniskai datu uzglabāŔanai. Iekļautie dati ir pilnÄ«bā anonÄ«mi, tādēļ tos nevar sasaistÄ«t ar jebkādiem noteiktiem personu datiem.

SÄ«kdatnes var vienkārÅ”i dzēst no pārlÅ«kprogrammas vai tos var atslēgt jÅ«su pārlÅ«kprogrammas uzstādÄ«jumos.

SÄ«kdatnes atļauj mums izvērtēt lapas apmeklētāju uzvedÄ«bu mājaslapā un tādā veidā ļauj mums atbilstoÅ”i uzlabot sniegtos pakalpojumus.

Google Universal Analytics

Lai analizētu mājaslapas apmeklētāju plÅ«smu, mēs izmantojam Google Universal Analytics, kuru nodroÅ”ina Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Å”eit un turpmāk apzÄ«mēts kā ā€œGoogleā€œ).

Kad lapa tiek apmeklēta, neliels kods tiek izpildÄ«ts no Google servera, kas savukārt nosÅ«ta anonÄ«mi noteiktus datus (lapas sadaļu apmeklējumi, lapā pavadÄ«tais laiks, ierÄ«ces veids, vizÄ«tes ilgums, aptuvenā ierÄ«ces atraÅ”anās vieta).

Jūs varat lasīt vairāk par Google personas datu aizsardzību privātuma politikas un lietoŔanas noteikumu sadaļā.

MonitorÄ“Å”ana var tikt pilnÄ«bā atslēgta jÅ«su datora uzstādÄ«jumos.

Google Adsense

Lai Ä«stenotu mājaslapas monetizāciju, mēs izmantojam Google Adsense reklāmu tÄ«klu, kuru nodroÅ”ina Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Å”eit un turpmāk apzÄ«mēts kā ā€œGoogleā€œ).

Kad apmeklējat mājaslapu, tiek izpildīts neliels Google kods un tiek attēlota reklāma.

Jūs varat lasīt vairāk par Google personas datu aizsardzību privātuma politikas un lietoŔanas noteikumu sadaļā.

Partnermārketinga programmu sīkdatnes

Mājaslapas operators izmanto partnermārketinga saites primāri no partnermārketinga platformas (Å”eit un turpmāk apzÄ«mēts kā ā€žtÄ«kliā€œ). Å ie starptautiskie partnermārketinga tÄ«kli ir sadarbÄ«bas partneri lapu Ä«paÅ”niekiem (mums) un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (treÅ”ajām pusēm).

Mājaslapā tiek attēloti dažādi treÅ”o puÅ”u mārketinga materiāli, izmantojot partnermārketinga programmu tÄ«klu kā starpnieku. Šādi lapas apmeklētājs var pieprasÄ«t noteiktu finanÅ”u produktu informāciju un mēs iegÅ«stam komisiju par treÅ”o puÅ”u mērÄ·u sasniegÅ”anu.

Komisijas ir viens no mājaslapas ienākuma avotiem. Komisijas tiek izmaksātas neatkarīgi no apmeklētāja pieprasītā produkta gala cenas un neietekmē to.

Komisija tiek reÄ£istrēta, izmantojot sÄ«kdatnes, kuras tiek uzglabātas pārlÅ«kā, lai noteiktu, kad tieÅ”i apmeklētājs ir skatÄ«jis reklāmdevēja lapu. SÄ«kdatnes neuzglabā nekādus personÄ«gus datus. Tie satur partneru identifikācijas numuru (lapu), anonÄ«mu apmeklētāja identifikācijas numuru, klikŔķa laiku un citu papildus tehnisko informāciju, kura ir iekļauta partnermārketinga saitē. SÄ«kdatnes maksimālais derÄ«guma termiņŔ ir 60 dienas.