Tiešsaistes salīdzināšanas rīka vesusfinansai.lv izmantošana ir pilnībā bezmaksas, un tai nav nepieciešams jebkāds tiešsaistes paraksts vai autorizācija. Visi salīdzināmie kredīti tiek pakļauti neatkarīgai testēšanai. Portāls nenodrošina nekādus banku vai nebanku produktus un darbojas kā neatkarīga iestāde. Visa pieejamā informācija nāk no publiski pieejamiem avotiem un tiek pastāvīgi atjaunināta.